Schade

Heeft u schade? Wij begeleiden u op een professionele manier bij de opening van uw schadedossier en de verdere stappen die nodig zijn voor de afhandeling.

Het is belangrijk om bij  schade eerst en vooral contact met ons op te nemen zodat wij een vlot verloop van uw schadegeval kunnen garanderen.

Hoe een schadegeval aangeven?

Probeer in de eerste plaats ons te contacteren.
 
Kunt u ons  niet onmiddellijk bereiken of heeft u zeer dringend bijstand nodig dan kan u, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 terecht bij ons Callcenter op het nummer 016 24 24 24
 
Zij helpen u ook graag verder met al uw vragen.

Tips voor een snelle afhandeling

Probeer om foto’s te nemen van de omstandigheden, de plaats, en/of  het beschadigde voorwerp en ons deze zo snel mogelijk te bezorgen.
 
Probeer om ons zo snel mogelijk een bestek te bezorgen.
Gooi de beschadigde goederen zeker niet weg totdat het schadegeval is afgesloten.

Wij begeleiden u op een professionele manier.

Bescherm jezelf
en je familie