Gezin & vrije tijd

Iedereen  is uniek en heeft andere behoeftes. Daarom kan u bij ons uw risico’s op maat laten verzekeren.
Stel, uw kind is met de bal aan het spelen, de bal rolt de straat op. Zonder nadenken  spurt uw kind de baan op. Op dat moment komt er een bus vol met vakantiegangers voorbij en moet uitwijken. De bus belandt tegen de voorgevel van de woning van de buren. Verschillende inzittenden zijn zwaar gewond. De bus is totaal verlies..
 
Hopelijk komt u nooit in een situatie als deze terecht, maar u kan al indenken dat het financiële kostenplaatje van deze situatie bijzonder hoog zal zijn.
We staan er niet altijd bij stil, maar het is belangrijk om na te denken over de aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan voor u en uw gezin in het privéleven.
 
Maar ook als derden schade aan u berokkenen is het niet altijd evident om zelf de geleden schade terug te vorderen. Ook hiervoor kan u  uw gezin perfect laten verzekeren

U kan bij ons uw risico's op maat laten verzekeren.

Bescherm jezelf
en je familie