Leven

Voorkom de financiële lasten die een ziekenhuisopname,  ongeval , overlijden,… met zich kunnen meebrengen.

Helaas krijgt ieder gezin wel eens te maken met een ziekenhuisopname.  Dat dit een zware financiële kost kan zijn weet iedereen.  Het ziekenfonds betaalt een deel, maar zeker niet alles. U doet er daarom goed aan om een hopitalisatieverzekering af te sluiten.
 
Ook als u wilt sparen voor een extra pensioen later, hebben we de perfecte pensioenspaarplannen voor u.  Zo spaart u fiscaal voor een mooie toekomst.
Als zelfstandige kan u ook een mooi extra’tje aanleggen voor later. Het wettelijk pensioen voorzien voor zelfstandigen is namelijk maar karig. Ook hier kan u fiscaal voordelig sparen.
 
Wilt u uw nabestaanden besparen van financiële lasten bij uw overlijden, dan kan u voor een uitvaartverzekering opteren. Wij betalen rechtstreeks de uitvaartfactuur aan de begrafenondernemer.

Fiscaal sparen is minder belastingen betalen en meer genieten.

Bescherm jezelf
en je familie