Ondernemingen

Elk bedrijf is anders. Wij verzekeren u als zelfstandige, kleine of grote onderneming voor alle specifieke risico’s waaraan uzelf en uw bedrijf blootgesteld zijn.

We kunnen uw verzekeringsrisico’s als bedrijf, kort samenvatten in 4 domeinen.

Patrimonium

Welke risico's?

Brand, storm, waterschade, glasschade, aardbeving, overstroming, diefstal, enz..

Wat?

Woning, bedrijfsgebouw, inboedel, materieel, voorraad, waarden(geld in kassa, brandkast,..), elektronische apparaten, lichtreclame, luifel,..

Waarom?

Voor het voortbestaan van uw onderneming na een schadegeval, uw vaste kosten blijven immers doorlopen (denk maar aan lonen, leningen, etc..), de opbrengsten vallen deels of helemaal weg.

Uzelf & uw medewerkers

Welke risico's?

Ongevallen, ziekte, pensioen, overlijden,..

Wat? / Waarom?

Zorgen voor zekerheid en behoud van levensstandaard voor u, uw gezin, uw onderneming en uw medewerkers
Na een ongeval met inkomensverlies (arbeidsongeval, maar ook ongevallen thuis, in het verkeer of in het privéleven)
Na uw pensionering
Na uw overlijden

Waarom?

Voor het voortbestaan van uw onderneming na een schadegeval, uw vaste kosten blijven immers doorlopen (denk maar aan lonen, leningen, etc..), de opbrengsten vallen deels of helemaal weg.

Bedrijfswerking

Welke risico's?

Uw aansprakelijkheid en die van uw medewerkers (personeel, jobstudenten, toevallige helpers, gezindsleden,..)

Wat? / Waarom?

Schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van werken.
Schade veroorzaakt door uw producten na levering of uitvoering van werken.
Schade aan goederen die uw cliënten u hebben toevertrouwd.
Rechtsbijstand bij het terugvorderen van kosten of schade die de aansprakelijke moet vergoeden.

Mobiliteit

Welke risico's?

Aansprakelijkheid, eigen schade, rechtsbijstand, pech…

Wat?

Uw auto, bromfiets, tractor, heftruck, vrachtwagen,..
Kortom het wagenpark van uw onderneming

Wij verzekeren u als zelfstandige, kleine of grote onderneming.

Bescherm jezelf
en je familie