Bedrijfswerking

Welke risico's?

Uw aansprakelijkheid en die van uw medewerkers (personeel, jobstudenten, toevallige helpers, gezindsleden,..)

Wat? / Waarom?

Schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van werken.
Schade veroorzaakt door uw producten na levering of uitvoering van werken.
Schade aan goederen die uw cliënten u hebben toevertrouwd.
Rechtsbijstand bij het terugvorderen van kosten of schade die de aansprakelijke moet vergoeden.

Informeer naar onze voorwaarden voor uw specifieke situatie.

Bescherm jezelf
en je familie