Verzekering voor de bouwer

Bouwen is niet zonder risico’s.

Tijdens de werken kunnen opgerichte constructies ernstig beschadigd worden door weersomstandigheden of uitvoeringsfouten, een helper of bezoeker kan op de werf het slachtoffer worden van een ongeval, bouwmaterialen kunnen gestolen worden …

Misschien gaat zelfs uw aannemer failliet waardoor de werken stilliggen en u extra kosten moet maken om de werken opnieuw te starten.

Of nog … uw buur spreekt u aan omdat de werken ernstige hinder zouden veroorzaakt hebben en vraagt schadevergoeding.

Daarom doet u er goed aan om deze verzekering te sluiten zodat u verzekerd bent tegen de belangrijkste risico’s die bouwen en verbouwen met zich meebrengen.

Bescherm u tegen de belangrijkste risico's die bouwen en verbouwen met zich meebrengen.

Bescherm jezelf
en je familie